Nguồn: Truc Vo"> Nguồn: Truc Vo" /> Nguồn: Truc Vo"/>
menu

Giáo sư Phạm Công Thiện kể về nhân duyên hạnh ngộ với thầy Tuệ Sỹ

View: 1531 -     Bodhi Media       16/07/2018 05:07:16 pm
Giáo sư Phạm Công Thiện kể về nhân duyên hạnh ngộ với thầy Tuệ Sỹ
Giáo sư Phạm Công Thiện kể về nhân duyên hạnh ngộ với thầy Tuệ Sỹ
"Đôi mắt Thầy lúc nào cũng sáng rực, sáng rực được bên ngoài vì đã sáng rực bên trong, đã sáng rực bên trong vì đã sáng rực không ở trong cũng chẳng ở ngoài." Nguồn: Truc Vo

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin