menu

Chương Trình Lễ Thắp Nến cầu nguyện (Covid-19) và Cài Hoa Hồng mùa Hiếu, 2020

View: 1923 -     Sen Trắng       28/08/2020 07:08:41 am
Chương Trình Lễ Thắp Nến cầu nguyện (Covid-19) và Cài Hoa Hồng mùa Hiếu, 2020
Chương Trình Lễ Thắp Nến cầu nguyện (Covid-19) và Cài Hoa Hồng mùa Hiếu, 2020
Trong một diễn tiến mới nhất hôm nay, Ban Tổ Chức Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện Nạn Nhân Covid-19 cũng như Lễ Cài Hoa Hồng nhân mùa Báo Hiếu, PL 2564 (2020), vừa cho phổ biến bản chương trình, qua đó, chúng ta dễ theo sát thời lượng và nội dung phật sự, để tùy nghi. Buổi lễ ngoài chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh, anh chị em đoàn viên áo lam Gia đình Phật tử, không phân biệt và giới hạn thành phần tham dự. Tất cả đều có thể truy cập vào đường link trực tuyến (www.youtu.be/__xo5VCsy34, hoặc www.gdpthaingoai.org) theo các múi giờ tại Châu Lục và Quốc Gia đang cư ngụ như sau:

Địa điểm chính tại Chùa Phổ Quang, Úc Đại Lợi: 9 giờ tối; tại Châu Âu, theo giờ địa phương Đức Quốc: 3 giờ trưa; tại Hoa Kỳ, giờ địa phương tiểu bang California: 6 giờ sáng và tại Canada, giờ địa phương tiểu bang Ottawa: 9 giờ sáng.

Đây là một trong những phật sự chủ điểm ý nghĩa của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại trong năm nay. Ý nghĩa trước hết là sự tương tác nhiệt tình của toàn thể anh chị em lam viên tại các trú xứ Châu Lục, Quốc Gia qua những hoạt động lợi lạc không chỉ nội bộ mà hòa đồng, thể nhập nhân quần xã hội. Qua sinh hoạt mang tính đồng nhất như vậy, đã thể hiện tính kết bền truyền thống và ý thức xây dựng tổ chức trên nền tảng giáo lý Phật đà, nhằm phát triển tổ chức một cách quy cũ; gìn giữ ổn định hài hòa mọi quốc độ như khuyến từ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, nguyên thành viên Hội Ðồng Cố Vấn Giáo Hạnh GÐPVN, từng nhắc nhở: “… người Phật tử cần có nhận thức chân chính rằng nền tảng để ta học đạo, hành đạo và hóa đạo là Sự thật; và trên nền tảng Sự Thật là sự hoà hiệp. Không còn có đạo lý hay pháp lý nào khác cho lý do tồn tại của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, và cũng không còn có nền tảng nào khác ngoài sự thật và hòa hiệp ~ ‘Ta đến đây để dựng dậy những gì đã sụp đổ, chứ không phải phá sập những gì đang đứng vững’”.

Covid19 là một điển hình cụ thể đang làm cho thế giới có nguy cơ sụp đổ khi cuộc khủng hoảng vẫn còn tiếp diễn, liên đới những lãnh vực sinh hoạt đời sống khác của nhân loại. Chính trị thế gian đang làm cho xã hội đất nước suy vong. Liệu sự hiện diện của màu áo Lam ngày nay trên toàn thế giới có còn giữ được bản nguyện, và thể hiện thực tiển bản nguyện như lời khuyến nhũ trên?

Đáp từ chính ở thực trạng hòa hiệp của chúng ta, như một nền tảng vững chắc mà hôm nay anh chị em lam viên hải ngoại nhất tâm cúng dường Tam Bảo, và hồi hướng công đức cho tất cả muôn loài nhân dịp đại lễ này.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

_________________________

CHƯƠNG TRÌNH

A. Chương Trình Lễ Thắp Nến
Phần 1: Nghi thức khai mạc
• Trang nghiêm đạo tràng.
• Ba hồi Chuông Trống Bát Nhã. Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh
• Niêm hương bạch Phật.
• Lễ Chào Gia Đình Phật Tử kỳ & Phút Nhập Từ Bi Quán
• Giới thiệu thành phần tham dự.
• Thông qua chương trình buổi lễ
• Lời chào mừng và tuyên bố lý do
Phần 2: Thắp nến & cầu nguyện
• Đạo từ của Chư Tôn Đức về đêm thắp nến cầu nguyện
• Lễ Thắp Nến & BHD/HN dâng lời cầu nguyện
B. Chương Trình Lễ Cài Hoa Hồng Nhân Mùa Báo Hiếu
Phần 3: Lễ cài Hoa hồng nhân mùa Báo Hiếu
• Đạo từ Chư Tôn Đức về mùa Báo Hiếu
• Lễ Cài Hoa Hồng & văn nghệ cúng dường
• Cảm Tạ của Ban Tổ Chức.
• Hồi Hướng,
• Nụ Cười Áo Lam Hải Ngoại
• Dây Thân Ái.
• Hoàn mãn

PROGRAM

A. Covid-19 Candlelight Service
Part I: Opening Ceremony Rituals
• Guests and participants prepare to commence ceremony
• Ceremonial Prajñā bell and drum ritual to welcome the honoured Sangha
• Prayer Service to the Buddha
• The Vietnamese Buddhist Youth Association anthem & a minute of silence
• Introduction of special guests
• Program announcements
• Greetings from the Acting President of The VBYA – Abroad
Part II: Candlelight Service & Prayers
• Dharma discourse from the Sangha about the meaning of the Candlelight Service
• Candlelight Service Ceremony & prayer offerings from The VBYA – Abroad
B. Ullambana Rose Ceremony Program
Part III: Ullambana Rose Ceremony in the season of Filial Gratitude
• Dharma discourse from the Sangha about Filial Gratitude
• Ullambana Rose Ceremony &Concert
• Appreciation &Acknowledgements from the Organising Committee
• Dedication of Merit.
• Special Program: Smiles from the VBYA – Abroad
• Friendship Farewell Circle.
• End of Program

PROGRAMME DE

A- Programme de la Cérémonie de lumière de bougie
1ère PARTIE : l’ouverture
• Signal de commencement
• Sons de Cloches et Tambours Pranya
• Accueil de la Sangha, communauté des moines.
• Louange au Bouddha
• Salut au drapeau de la Famille et Jeunesse Bouddhistes, suivi de la minute de méditation à la Compassion
• Présentation des participants et du programme
• Message de Bienvenue à la fête.
2è PARTIE : Lumière de bougies et Prières
• Paroles de la Sangha pour cette nuit de lumière
• Lumière de bougie – Prière de la part du Comité Inter-Continental de la Famille et Jeunesse Bouddhiste
B- Programme de la Cérémonie de la Rose
3è PARTIE : Offrande de Rose lors la fête de la piété filiale UMLAMMBANA.
• Message de la Sangha
• Cérémonie de la Rose & Spectacle cultuel et culturel en offrande.
• Remerciements du Comité d’organisateurs.
• Dédicace – Chant du Dây thân ái
• Partage de sourires des Familles et Jeunesse.

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin