menu

Ân Đức Sinh Thành (thơ Mùa Báo Hiếu)

View: 1003 -     Minh Đức - Triều Tâm Ảnh       22/08/2018 06:08:40 pm
Ân Đức Sinh Thành (thơ Mùa Báo Hiếu)
Ân Đức Sinh Thành (thơ Mùa Báo Hiếu)
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
ÂN ĐỨC SINH THÀNH
(Thơ Mùa Báo Hiếu)
Tủ Sách Huyền Không Sơn Thượng
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation


Cảo Thơm,

Cổ Lục

Thắm tươi vẻ đẹp, đóa Đông phương
Báo hiếu song thân, hội Phật đường
Tục ngữ, bóng cha, xanh vạn khoảnh
Ca dao, lòng mẹ, biếc ngàn chương.

Cảo thơm vi diệu, thêu vàng nguyệt
Cổ lục nhiệm mầu, dệt gấm hương
Tấc cỏ ba xuân, khôn trả vẹn
Muôn thu đền đáp, nguyện tròn gương.

Ân Đức

Công sinh thành, dưỡng dục
Đã cạn lời ca dao
Cha mẹ như trăng sao
Mãi sáng ngời ân đức.
...

Download tập thơ Ân Đức Sinh Thành

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin