menu

HOA TRONG ĐÁ, LÁ MUÔN NGÀN

View: 929 -     Tâm Thường Định       6/12/2018 10:12:01 pm
HOA TRONG ĐÁ, LÁ MUÔN NGÀN
HOA TRONG ĐÁ, LÁ MUÔN NGÀN
1.
Phước Lâm chốn cũ Chùa thiêng
Tầm sư học đạo khắp miền Hội An
Hoa trong đá, lá muôn ngàn
Rời quê xứ Quảng
Lỡ làng tử sinh
Giới-Định-Tuệ Kim Quang Minh
Thoát vòng tục lụy hồi sinh Niết Bàn!

2.
Thu Bồn lạnh bến đưa người
Mưa rơi đưa tiễn nụ cười lữ tăng
Viên thành đạo nghiệp pháp đăng

3.
Lưng trời Viên Giác tích xưa
Cây Đa chốn cũ hồn đưa nhau về

4.
Phù Tang mấy độ anh Đào
Có-không còn-mất thuở nào vỡ toang
Ai về vạt nắng chiều loang
Tỉnh ra cũng đã huy hoàng rong rêu

5. Chở bốn tâm rộng lớn
Tặng người khắp trần gian

6. Buồn vui danh lợi không màn
Trầm luân khổ ải muôn ngàn độ sinh

7. Anh Đào như tuyết trắng rơi
Quanh ta cũng đã mấy thời chuông vang

8. Bảy mươi năm
Đông Tây đi hết
Hành vô hạnh hành

9.
Thanh lương hỡi ngọn gió Đông
Thuyền từ bến giác Tánh Không ngút ngàn
Tam vô lậu học thanh nhàn

10.
Sông Leine nước chảy
Ai cũng đến và đi
Rỗng không bao nhiêu cõi
Nắm tuyết lưu luyến gì

11.
Trăng sáng không phân biệt
Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội
Tâm rõ ràng thường biết

12.
tác Như lai sứ,
hành Như lai sự
kinh Điển Viên Giác
luận Điển giác viên.

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin