menu

Lễ thắp nến cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam

View: 1540 -     Quảng Ý Huỳnh Vĩnh Linh (trình bày)       14/07/2018 04:07:26 am
Lễ thắp nến cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam
Lễ thắp nến cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam
Lời phi lộ trước khi tiến hành Lễ thắp nến tại Bắc California - Trình bày: Quảng Ý Huỳnh Vĩnh Linh

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin