menu

Phát biểu của huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp

View: 1499 -     Bodhi Media       14/07/2018 04:07:50 am
Phát biểu của huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp
Phát biểu của huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp
Phát biểu bằng Anh ngữ của huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp tại lễ thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam.

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin