menu

Ngày Kết Thân & Tu học HTr. Bắc California 

View: 870 -     Bodhi Media       26/03/2019 05:03:11 pm
Ngày Kết Thân & Tu học HTr. Bắc California 
Ngày Kết Thân & Tu học HTr. Bắc California 

Thư mời Tham dự Ngày Kết Thân & Tu học HTr. Bắc California 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
BAN HƯỚNG DẪN GĐPT MIỀN THIỆN MINH và MIỀN LIỄU QUÁN

THƯ MỜI
Tham dự Ngày Tu học của Miền Liễu Quán và Miền Thiện Minh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: ____________________________________________
Trong năm qua, hai Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Liễu Quán và Miền
Thiện Minh đã có những buổi sinh hoạt kết thân cùng ngồi lại với nhau
tương thân tương ái trong tinh thần Lục hoà. Và nay như đã đồng thuận,
sau lần sinh hoạt Buổi Cơm Tình Lam tại Chùa Phổ Từ vào tháng 1 năm
2019, sinh hoạt kế tiếp của hai Miền là Ngày Tu Học chung tại Chùa Kim
Quang vào ngày 31 tháng 3, 2019.


Nay, xin kính mời quý anh chị hoan hỷ về tham dự Ngày Tu học của
Miền Liễu Quán và Miền Thiện Minh. Chương trình bắt đầu vào lúc 10:00
giờ sáng đến 4:30 chiều Chủ Nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019. Chương
trình chi tiết sau đây:
10:00 AM Tập họp (Gathering)
10:15 AM Sinh hoạt Kết Thân (Ice-breakers)
11:00 AM Ngồi Thiền Thư Giản (Sitting Meditation)
11:15 AM Đạo Từ (Keynote from Sangha)
12:00 PM Cơm trưa Hội ngộ (Lunch)
1:00 PM Sinh Họp Nhóm (Group Bonding & Sharing)
1:45 PM Giải Lao (Break)
2:00 PM Thuyết Trình Nhóm (Group Presentation)
3:15 PM Sinh Hoạt Đúc Kết (Closing Activity)
4:00 PM Giây Thân Ái (See you next time)

Mọi chi tiết, xin liên lạc Htr. Trưởng Ban Miền Thiện Minh: Tâm
Nhuần - Trần Văn Nhuận tại email: tranvannhuan@hotmail.com hay Htr.
Trưởng Ban Miền Liễu Quán: Nguyệt Kim Tường - Thạch Ngọc Bích Vân
tại email: margiethach@gmail.com. Sự hiện diện của quý anh chị là niềm
khích lệ và nỗi vui chung cho tất cả chúng ta trên bước đường phục vụ lý
tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho
quý anh chị sáu thời an lành. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
 Phật lịch 2563, California ngày 11 tháng 3 năm 2019

TM. Ban Tổ Chức
Htr. NGUYỆT KIM TƯỜNG Thạch Ngọc Bích Vân


Hãy ghi danh tham dự Ngày Kết Thân & Tu học HTr. Bắc California. 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSddWcIa15pqBE-yc6…/viewform

Quý ACE có thể dùng flyer này để giúp quảng bá cho ngày Kết Thân HTr. bắc Cali. Có thể ghi danh bằng cách dùng QR code trong tờ flyer.

10:00 AM - Tập họp (Gathering)
10:15 AM - Niêm Hương Bạch Phật & Lễ Gia Đình Kỳ (GĐPT Flag Ceremony)
10:25 AM - Sinh hoạt Kết Thân (Ice-breakers)
11:00 AM - Ngồi Thiền Thư Giản (Sitting Meditation)
11:15 AM - Đạo Từ (Keynote from the Sangha)
12:00 PM - Cơm trưa Hội ngộ (Lunch)
1:00 PM - Sinh Họp Nhóm (Group Bonding & Sharing)
1:45 PM - Giải Lao (Break) 
2:00 PM - Thuyết Trình Nhóm (Group Presentation)
3:15 PM - Sinh Hoạt Đúc Kết & Tưởng Niệm HTr. Nguyên Thảo (Closing Activity & Memorial tribube to HTr. Nguyên Thảo)
4:00 PM - Giây Thân Ái (See you next time)

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin