menu

Nói chuyện với Thanh niên Mông Cổ về Phật giáo và Khoa học

View: 1827 -     VP Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma       16/03/2021 10:03:24 pm
 Nói chuyện với Thanh niên Mông Cổ về Phật giáo và Khoa học
Nói chuyện với Thanh niên Mông Cổ về Phật giáo và Khoa học
DAT LAI LAT MA 14 - 14.jpg

“Có thời điểm đã từng có 100.000 Tăng Sĩ trong cả nước, nhưng trong thế kỷ 20, quý vị đã phải đối mặt với những đau khổ và khó khăn rất lớn. Khi tôi đã có thể đến Mông Cổ lần đầu tiên, tôi đã chứng kiến được niềm tin tuyệt vời của quý vị. Tôi ngồi trên Pháp tòa ở Tu viện Gandan trong khi các vị Tôn đức Viện chủ và chư Tăng đã khóc khi họ thành tâm đọc những lời cầu nguyện và tôi cũng không thể không thể kiềm được nước mắt.

“Tuy nhiên, niềm tin không phải là tất cả. Chính Đức Phật đã khuyên:
“Hỡi chư Tăng và các hàng Học Giả!
Cũng như vàng được thử bằng cách cắt chặt, cọ xát và đốt nung,
Lời của ta cũng như thế mà kiểm tra, nghiệm dụng;
Rồi mới chấp nhận, chứ đừng chỉ vì lòng ái mộ tôn sùng!”

Niềm tin tốt nhất là nên dựa trên nền tảng của sự hiểu biết.
 
CHAN VAN DO QUY TOAN 11.jpg
Trong làn sóng Hán hóa suốt hai ngàn năm, dọc theo sông Hoàng sông Hoài rồi đi xuống phía Nam, những phong tục tập quán miền Hoa Hạ đã được truyền dậy cho người Kinh Sở, người Ngô, người Việt, rồi đi xa hơn xuống tới người Choang ở Quảng Tây, người Ba, người Bạch, nước Điền ở Vân Nam, vân vân; để sau cùng các sắc dân nhỏ đều bị “thống nhất” vào một đế quốc và thành người Hán. Chỉ khi xuống tới miền sông Hồng, sông Mã thì họ gặp nhiều trở ngại, vì dân Lạc ở đó đề kháng tới cùng.
Các sử gia nước ta không mấy chú ý tới hiện tượng Hán hóa các sắc dân “Bách Việt” ở bên kia biên giới Việt Trung. Điều này cũng tự nhiên và hợp lý, vì đó là chuyện hàng xóm, không phải chuyện nhà mình. Nhưng khi chúng ta nhìn vào quá trình Hán hóa cả vùng đất mênh mông này trong cùng thời gian nước mình bị chiếm đóng, thì mới thấy một nước Việt Nam còn đứng độc lập là một hiện tượng nổi bật trên bức tranh toàn cảnh đó. Chỉ vì tổ tiên chúng ta nhất định chọn sống như một dân tộc, lập một quốc gia tự chủ cho con cháu mình sống.
 
Mục lục 16 tháng Ba, 2021
1. Sen Trắng: Lễ Mừng Khánh Tuế 73 Hòa Thượng Ân Sư GĐPT Thích Chơn Trí, Chùa Pháp Vân, Pomona [ https://sentrangusa.com/2021/03/16/sen-trang-le-mung-khanh-tue-73-hoa-thuong-an-su-gdpt-thich-chon-tri-chua-phap-van-pomona/ ]
 
2. Nguyên Hiệp: Vài Nét Về Âm Nhạc Phật Giáo [ https://sentrangusa.com/2021/03/16/nguyen-hiep-vai-net-ve-am-nhac-phat-giao/ ]
 
3. Kiêm Đạt: Kiến Trúc Phật Giáo | Tổng Quan [ https://sentrangusa.com/2021/03/16/kiem-dat-kien-truc-phat-giao-tong-quan/ ]
 
4. Matsuo Basho (松尾笆焦, Tùng Vĩ Ba Tiêu) | Pháp Hoan dịch Việt: 4 bài Haiku [ https://sentrangusa.com/2021/03/16/matsuo-basho-%e6%9d%be%e5%b0%be%e7%ac%86%e7%84%a6-tung-vi-ba-tieu-4-bai-haiku/ ]
 
5. Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn: Nhìn Về Tuổi Trẻ và Văn Hóa Hậu Covid [ https://sentrangusa.com/2021/03/16/nguyen-tho-tran-kiem-doan-nhin-ve-tuoi-tre-va-van-hoa-hau-covid/ ]
 
6. Anne Wisman | Buddhistdoor Global: China’s Latest Viral Sub-culture Dubbed “Buddhist Youth” [ https://sentrangusa.com/2021/03/16/anne-wisman-global-buddhistdoor-chinas-latest-viral-sub-culture-dubbed-buddhist-youth/ ]
 
7. Buddhistdoor: “We Have All Made Mistakes” – Teaching Mindfulness in Prisons: A Different Kind of Rehabilitation [ https://sentrangusa.com/2021/03/16/buddhistdoor-we-have-all-made-mistakes-teaching-mindfulness-in-prisons-a-different-kind-of-rehabilitation/ ]
 
__________________________________________________
Xin tham khảo thêm trang Thư Viện Phật Việt

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin