menu

Phần phát biểu của Huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp

View: 991 -     Bodhi Media       16/07/2018 07:07:18 pm
Phần phát biểu của Huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp
Phần phát biểu của Huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp
Lễ thắp nến tại Như Lai Thiền Tự do Tập thể Áo Lam San Diego tổ chức chiều Chủ nhật 15/7/2018 - Phần phát biểu của Huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin