menu

Phát biểu bằng Anh ngữ của Huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp

View: 1172 -     Bodhi Media       16/07/2018 08:07:32 pm
Phát biểu bằng Anh ngữ của Huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp
Phát biểu bằng Anh ngữ của Huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp
Phát biểu bằng Anh ngữ của Huynh trưởng Tâm Định Nguyễn Xuân Hiệp tại Lễ thắp nến, Như Lai Thiền Tự, do Tập thể Áo Lam San Diego tổ chức chiều Chủ nhật 15/7/2018

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin