menu

Please Help support Ivy and Sophia Family - Xin Giúp đỡ Gia đình Ivy và Sophia

View: 1307 -     Bodhi Media       19/10/2018 09:10:37 pm
Please Help support Ivy and Sophia Family - Xin Giúp đỡ Gia đình Ivy và Sophia
Please Help support Ivy and Sophia Family - Xin Giúp đỡ Gia đình Ivy và Sophia

 

Please Help support Ivy and Sophia Family

On Monday, October 15, 2018, the family of Dat, Phuong (Ivy), Sophia, and Ken suffered from an  terribly tragic car accident. They survived on their own with no parents nor any family members by their side to help take care of them. 
 
On Wednesday, October 17, 2018, this family suffered a loss of Sophia, the daughter in the family whom is ONLY 5 years old, due to the terribly car accident. She was a charming, energetic, and sweet young girl that will always leave a lasting impression forever in our hearts.
 
Phuong is currently in trauma ICU from the accident, and she is fighting hard each and every minute in order to stay with us. She has a fracture skull/face and is suffering from possible brain damage.  She will need all our prayers beyond this point and we would like to help her, and the family, get through this knowing that we are still waiting for her.
 
Ken (3 years old) is also in ICU from the car accident, suffering from a broken leg and multiple bruises from upper body. 
 
Although times may be tough, we would like to help and support this family with any future obstacles through this difficult times.
 
This page has been set up by the friends and family of Dat and Phuong because many have been expressing their desire to help the family in need. The time ahead will be rough, and any help is greatly appreciated.
 
May Sophia Rest In Peace knowing that she will always be in our hearts.
 
With much love and gratitude,
Dat, Phuong Family

Xin Giúp đỡ Gia đình Ivy và Sophia

Vào thứ Hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018, gia đình Đạt, Phương (Ivy), Sophia, và Ken bị một tai nạn xe hơi kinh hoàng khủng khiếp. Đạt và Phương (Ivy) sống đơn lẻ và tội nghiệp vì không có cha mẹ hay bất kỳ gia đình quyến thuộc nào bên cạnh để giúp đỡ hay chăm nom họ. 

Vào thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018, gia đình, cháu Sophia, con gái trong gia đình chỉ mới 5 tuổi, do tai nạn xe hơi khủng khiếp kinh hoàng đó. Cháu rất ngoan ngoãn, dễ thương, và tràn đầy năng lượng, đó là ấn tượng đẹp lâu dài trong trái tim của chúng tôi.

Còn Phương Ivy hiện đang bị chấn thương sọ não và đang ở ICU, và cô ấy đang đấu tranh từng phút cho cuộc sống của mình. Phương bị gãy khuôn mặt / hộp sọ và đang bị tổn thương não. Cô ta đang cần tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng tôi muốn giúp cô ấy và gia đình, vượt qua đại nạn này.  Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý vị nhiệt tình ủng hộ tịnh tài và góp lời cầu nguyện.

Ken (3 tuổi), con trại của Đạt và Phương cũng ở ICU từ tai nạn xe hơi đó, bị gãy chân và nhiều vết bầm tím trên thân.

Trong gian nan hoạn nạn, chúng tôi muốn giúp đỡ và hỗ trợ gia đình Đạt Phương (Ivy) vượt qua trở ngại và thử thách trong thời điểm khó khăn này.

Trang này đã được bạn bè và gia đình của Đạt và Phương (Ivy) thiết lập vì nhiều người đã bày tỏ mong muốn của họ để giúp đỡ gia đình trong cơn hoạn nạn.

Cầu mong bé Sophia vãng sanh Tịnh độ, trở lại thế giới an bình, và bé biết rằng bé vẫn còn mãi luôn ở trong trái tim của chúng tôi. 

Với lòng yêu thương và biết ơn,

Đạt và Phương (Ivy)

https://www.gofundme.com/inmemory-of-sophia-amp-support-phuong?fbclid=IwAR17Y_YVlqV7aelGmlPmjEX1xZLGaeN-m85oTdaa2kzGQs40GA0tHOExqEk

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin