menu

MỐI TÌNH ĐẸP

View: 892 -     Chân Pháp Đăng       4/11/2018 06:11:42 am
MỐI TÌNH ĐẸP
MỐI TÌNH ĐẸP
Năm xưa sư cố Từ Hiếu thường chống gậy đứng bên thềm chùa nhìn xuống hướng Tam quan chờ thầy trở về. Chờ một lúc không thấy bóng thầy, Ngài trở về liêu nghỉ. Cứ như thế mỗi ngày, Ngài đều chờ thầy, người học trò cưng của Ngài. Có lúc Ngài ở trong liêu, không ra ngoài để chống gậy chờ Thầy thì Ngài hỏi chú thị giả: “Thầy về chưa?

Năm 1968 Ngài thị tịch, hưởng thọ 79 tuổi mà thầy vẫn chưa về. Thầy bôn ba khắp Đông Tây thực hiện xứ mạng độ sanh mà chư Tổ giao phó qua bài kệ truyền đăng phú Pháp của sư cố Từ Hiếu trao cho thầy.

Nhất hướng Phùng Xuân đắc kiện hành

Hành đương vô niệm diệc vô tranh

Tâm đăng nhược chiếu kỳ nguyên thể

Diệu Pháp Đông Tây khả tự thành.

Năm 1966, thầy bị chính quyền niềm Nam Việt Nam cấm không cho trở về quê hương vì dám đi ra thế giới kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam, nói lên ước muốn hoà bình của người dân. Đang ở xa nghe tin bổn sư mất, thầy rất buồn, nhưng thầy không thể về nước được. Thầy là người sống vì lý tưởng, do đó thầy không đau khổ. Thầy dồn cả sức lực phụng sự đạo Pháp, hoá độ chúng ????sanh, gieo hạt bồ đề khắp Đông Tây. Hoài bảo của thầy là làm mới đạo Bụt, xây dựng nền đạo đức tâm linh cho quê hương đất nước, và cả toàn cầu, một đạo Bụt dấn thân đi vào cuộc đời để giải quyết vấn đề khổ đau hiện thực trong xã hội. Lúc đi xa thỉnh thoảng thầy cũng có trở thăm chùa và hầu cận bổn sư, trước khi lên đường thầy luôn nói với bổn sư: “Con sẽ trở về.”

Sau 70 năm xa chùa hành đạo khắp thế giới, năm 93 tuổi, tuy thân mang bệnh, ngồi xe lăn, không nói được, nhưng tâm thầy vẫn sáng suốt, trái tim luôn giữ mãi mối tình thủy chung đối với bậc ân sư, thầy ra dấu bằng bàn tay muốn trở về chùa hầu Tổ.

Bây giờ thầy đã trở về chùa gần bên bổn sư. Thầy đã giữ lời hứa năm xưa đối với bậc ân sư. Tuy thể phách của sư cố Từ Hiếu không còn nữa nhưng tinh anh của Ngài vẫn còn đâu đây. Sư cố đang chống gậy đứng bên thềm chùa, mỉm cười nói: “Thầy về rồi!”

Thật là một mối tình đẹp, thủy chung, thiêng liêng.

Chân Pháp Đăng

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin