menu

QUY NGƯỠNG ĐỨC DALAI LAMA THỨ MƯỜI BỐN

View: 907 -     PHẠM CÔNG THIỆN       3/10/2019 06:10:49 am
QUY NGƯỠNG ĐỨC DALAI LAMA THỨ MƯỜI BỐN
QUY NGƯỠNG ĐỨC DALAI LAMA THỨ MƯỜI BỐN

Dưới đây là một văn phẩm đặc biệt của Phạm Công Thiện đã gửi đến cho tạp chí Thế Kỷ 21 cách đây 13 năm. Chúng tôi đăng lại hôm nay như một kỷ niệm của Phạm Công Thiện - một nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu triết học và Phật học nổi tiếng của Miền Nam trước 1975 và tại hải ngoại nhiều thập niên trước khi ông qua đời.

(Diễn Đàn Thế Kỷ)

*
Đôi lời
Năm nay, 2006, Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sắp trở lại Pháp Quốc để giảng dạy về Giáo Lý Phật Giáo, đặc biệt về Tổ Sư Long Thọ và về Bồ Đề Tâm (Bodhicitta).

Hội Phật giáo Tây Tạng của toàn thể nước Pháp có cho người đại diện liên lạc với tôi nhiều lần tại Mỹ và mời tôi nhận làm thông dịch cho Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Pháp; tôi phải từ chối, vì lúc này còn nhiều việc cần sự có mặt của tôi ở Mỹ; gần đây người đại diện ấy lại mời tôi viết một bài thực ngắn để giới thiệu Phật Giáo Tây Tạng và Đức Đạt Lai Lạt Ma cho cộng đồng Pháp Việt ở Pháp Quốc. Tôi liền viết ngay bằng tiếng Pháp, và sau đó dịch lại từ chữ Pháp sang chữ Việt.

Tôi xin gửi anh Phạm Phú Minh để tùy tiện sử dụng trong khuôn khổ Tạp chí Thế Kỷ XXI.

Phạm Công Thiện, California, Mỹ Quốc, ngày 21 tháng Hai, 2006

*
HOMMAGE À SA SAINTETÉ LE QUATORZIÈME DALAI LAMA

Tout l’enseignement du Bouddhisme Tibétain se tient et se retient dans un seul mot, mot unique, mot diaphane, mot-diamant, mot foudroyant: Bodhicitta.

Tout se tient au coeur du Possible et de la douleur immense du monde, d’une petite fleur qui se retient dans l’épanouissement fulgurant, dans la Demeurance de l’Être.

Et pourtant... tout se retient dans l’Essence de l’Éveil total, du Vide transfigurant, de la Plénitude rayonnante du Non-Être dans la Non-Demeurance de l’Esprit immémorial.

Bodhicitta? C’est le Coeur de l’Éveil suprême, du Non-Dual de tout ce qui vient, revient et advient, de tout ce qui arrive et n’arrive pas dans le Silence transparent de l’Impossible.
Bodhicitta? C’est la “parousie” de la Grande Compassion à l’égard de tout ce qui s’inquiète, souffre, se tourmente, cherche et recherche, se detruit, “s’emmerde” dans le Jeu perpétual de l’Enfer et du Paradis bien “poétique.”

Bodhicitta? C’est le Vide, Mère de tout les Bouddhas, Essence de toute parole qui se retient dans un mot-soleil, dans un mot-lune: À...

Sa Sainteté la 14ème Dalai Lama est là, en face de toute l’humanité souffrante, et demeure toujours comme l’incarnation et la réincarnation épanouissante de la Grande Commpassion et de la Sagesse immarcessible qui fait irruption dans les ténèbres de cette Terre bien douloureuse.

Phạm Công Thiện, California, USA, le 3 Février 2006

*
QUY NGƯỠNG ĐỨC DALAI LAMA THỨ MƯỜI BỐN

Tất cả giáo lý của Phật Giáo Tây Tạng nằm trọn vẹn và giữ lại trọn vẹn trong một chữ thôi, một chữ duy nhất, một chữ xuyên quang, chữ kim cương, chữ sấm sét: Bodhicitta.

Tất cả đứng lại giữa lòng của cái Có Thể (Khả Tính) và của cả niềm thống khổ mênh mông của thế giới, của một cái bông bé nhỏ còn khép nép giữ gìn bản thân mình trong sự đơm bông trọn vẹn tuyệt vời, trong chỗ ở của Tính Thể.

Dù thế... tất cả còn được giữ lại trong Thể Tính của sự Giác Ngộ viên mãn, của Không Tính, chuyển tướng và xuyên tướng, của sự tràn trề sung mãn rực ngời bừng chiếu của Vô Tự Tính trong cái vô sở trú của tâm thức bất vong, bất khả ức niệm.
Bodhicitta? Bồ Đề Tâm? (“Lòng Bồ Đề” – theo cách dịch của nhà thơ lớn nhất của dân tộc: Nguyễn Du). Lòng Bồ Đề là trái tim của Giác Ngộ Vô Thượng, của Bất Nhị trong tất cả những gì đang đến, trở về lại và sẽ đến, trong tất cả những gì xảy ra và không xảy ra giữa lòng Im Lặng lưu ly, trong sáng từ Bất Khả Tính.

Bodhicitta? Bồ Đề Tâm? Lòng Bồ Đề? Đây là sự hiện diện trọn vẹn rực ngời của lòng Đại Bi đối với tất cả chúng sinh lo âu, đau đớn, tự hành hạ, đi tìm và đi kiếm, rồi lại tìm kiếm nữa, tự hủy hoại hình hài sắc thân, hủy hoại tinh thần lý trí, tự quằn quại vây bẩn trong trò chơi thường hằng của địa ngục và thiên đường quá “thơ mộng.”

Bodhicitta? Bồ Đề Tâm? Lòng Bồ Đề? Đây là Không Tính, Mẹ của tất cả Chư Phật, Thể Tính của tất cả Tiếng Nói, của Ngôn Ngữ còn giữ lại trong một chữ-mặt-trời, trong một chữ-mặt-trăng: À...

Đức Dalai Lama thứ Mười Bốn đang có mặt hiện nay trước nhân loại đau khổ, và Ngài vẫn còn ở lại mãi mãi như hiện thân và hóa thân viên mãn của lòng Đại Bi và của Đại Trí Huệ bất tàn phai, đang đột nhập rực ngời trong đêm tối hoang vu của trái đất vô cùng sầu khổ.

Phạm Công Thiện, California, USA, ngày 3 tháng 2 năm 2006
Nguồn: Son Lyngoc

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin