menu

SỨ MẠNG NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 

View: 1728 -     THÍCH NHẤT HẠNH        6/08/2019 06:08:59 pm
SỨ MẠNG NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
SỨ MẠNG NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
SỨ MẠNG NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 

Gia Đình Phật Tử không phải là một phương tiện trang điểm cho chùa, không phải có mặt để làm văn nghệ cho chùa, hay để đứng sắp hàng chào đón một bậc tôn túc.

Gia Đình Phật Tử có mặt để làm một nơi nương tựa cho biết bao nhiêu em cần được che chở, cần đường huấn luyện để đi vào đời mà không bị tan nát vì những bạo động, căm thù, xấu xa của xã hội hiện tại.

Nếu người Huynh Trưởng không thực tập Năm giới vững chãi thì người Huynh Trưởng làm thế nào để tự bảo vệ mình?

Nếu người Huynh Trưởng không tự bảo vệ mình được thì làm sao có thể bảo vệ được các em của mình?

Vì vậy cho nên sống đúng theo tinh thần của Năm giới là có được sự bảo trì của Phật, của Pháp và của Tăng. Khi ta đã được bảo vệ như vậy rồi thì ta mới có thể có khả năng bảo vệ cho các em ta.

Bây giờ cha mẹ các em còn trông vào ai nữa nếu không trông cậy vào các Huynh Trưởng?

Thầy ở chùa thì có rất nhiều công việc, một mình thầy mà phải lo biết bao nhiêu chuyện thì làm sao thầy có thể chăm sóc được tất cả những cháu nhỏ tới chùa?

Vì vậy cho nên sứ mạng của người Huynh Trưởng trong thời đại bây giờ rất quan trọng.

THẦY THÍCH NHẤT HẠNH 
Trích chương 2: Huynh trưởng GĐPT, sách Đạo Phật Của Tuổi Trẻ

Hãy tìm đọc ÐẠO PHẬT CỦA TUỔI TRẺ  của Sư Ông.
Tập tài liệu các anh chị đang cầm trên tay là tổng hợp các bài giảng của Sư Ông Nhất Hạnh cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ trong các khóa tu năm 1997, 1998, và 1999 tại chùa Vạn Hạnh, Cali và tại đạo tràng Thanh Sơn, tiểu bang Vermont. Chúng tôi tạm chia thành các chương riêng biệt để các anh chị tiện theo dõi nên không theo thứ tự thời gian. Tuy nhiên, đây không phải là một tập sách giáo khoa đầy đủ tất cả các giáo lý căn bản mà các anh chị nên tham cứu thêm nhiều tài liệu hơn như đã được đề cập trong phần "Tư liệu mới". Điều căn bản nhất là các anh chị phải thực tập những điều học được, thật sự nếm được pháp lạc và chứng nghiệm sự chuyển hóa xảy ra trong tự thân cũng như trong gia đình thì việc hướng dẫn các em tu tập mới có được nhiều hiệu quả và lợi lạc.

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin