menu

Sen Trắng: Áo Lam về miền gian nan…

View: 885 -     Sen Trắng Hoa Kỳ       24/10/2020 06:10:53 am
Sen Trắng: Áo Lam về miền gian nan…
Sen Trắng: Áo Lam về miền gian nan…
Sau những thông tri kêu gọi sự yễm trợ từ lam viên, mạnh thường quân, hảo tâm trong và ngoài nước, mặc dù trước thiên tai nạn lũ, người Việt Nam nói chung và đoàn viên Gia Đình Phật Tử khắp nơi trên toàn thế giới tự thân đã suy nghĩ và hành động tiếp ứng trong việc cứu trợ một cách tự nhiên, do ý thức bổn phận về mối tương quan sinh tồn giữa người với người trong một cộng đồng nhân loại không biên giới, vì như lời đức Thế Tôn hằng nhắc nhở “chúng sinh nước mắt cùng mặn, và máu cùng đỏ”. Nhiều tổ chức áo lam nhanh chóng lên đường, về các địa phương vùng lũ lụt, thăm hỏi và cứu trợ vật phẩm, tịnh tài… Phật sự này tất nhiên không phải là việc ngày một, và cần có những chuẩn bị, dự phòng chu đáo cho một kế hoạch trường kỳ trước lẫn sau mùa lũ. Do đó vận động, tổ chức nhân sự, điều hợp công tác sao cho bảo đảm tính hiệu quả mà không gặp phải những chướng duyên có thể xảy ra trước mắt, đang là điều khó tránh trong tình hình phức tạp hiện nay. Bằng ấy kinh nghiệm của một tổ chức đã trưởng thành trong xã hội, có chiều dài lịch sử, và thoát thai chính từ cố đô Huế, nơi đang chịu đựng mùa nước lũ. Áo Lam lên đường trong niệm Từ Bi và Trí Giác định tĩnh. Khế lý khế cơ trong từng hành động xử thế nhằm đạt cứu cánh nối lại nhịp cầu đường liễu sinh cho thập phương bá tánh đang lâm nạn dữ…

Song cùng, trong một thông báo mới nhất của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, tiếp sau Thư Kêu Gọi đã thể theo lời chỉ dạy của Hòa thượng đương kiêm xử lý Viện Tăng Thống, GHPGVNTN cho chuyến phật sự từ thiện “Từ Bi Cứu Khổ” của chùa Từ Hiếu, sẽ khởi hành vào sáng thứ sáng Thứ Tư, ngày 28 tháng Mười, 2020.

Vậy, nhân đây xin nhắc lại lời thi thiết trong Thư Kêu Gọi kể trên: “...theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Tuệ Sỹ: ‘Thầy Nguyên Lý nên nhân danh trụ trì Chùa Từ Hiếu đứng ra kêu gọi Cứu Trợ, trong lúc Viện Hóa Đạo tạm ngưng sinh hoạt’. Vì vậy, chúng tôi kính mong Chư Tôn Đức và Quý Phật tử, đồng bào trong và ngoài nước, xin xóa bỏ mọi phân biệt tôn giáo, tông phái, mọi dị biệt xu hướng, mọi mâu thuẫn tổ chức, để thể hiện lời dạy “Từ Bi Cứu Khổ” của đức Phật, bằng hành động thực tế, tùy theo điều kiện hoàn cảnh và phương tiện riêng biệt của mỗi người, góp phần công đức bằng tinh thần và vật chất vào công cuộc cứu trợ, ngõ hầu phần nào giúp san sẻ nỗi thống khổ của đồng bào ruột thịt Miền Trung đang gánh chịu…”

Sen Trắng ước mong đồng hành cùng Hòa Thượng và anh chị em lam viên quê nhà, trên toàn quốc, và đặc biệt anh chị em lam viên giữa miền khó khăn Đà Nẵng trở ra Huế, nơi tiếp giáp hoặc ở ngay trong vùng lũ, bằng phương tiện có thể, thường xuyên đưa tin, khích lệ tinh thần cho nhau trong đại Phật sự ý nghĩa này.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC ĐỢT CỨU TRỢ CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM KHẮP NƠIBài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin