menu

THỜI GIAN VÀ CÁI CHẾT

View: 867 -     Pháp Hiền, Shakespeare       20/07/2020 09:07:55 pm
THỜI GIAN VÀ CÁI CHẾT
THỜI GIAN VÀ CÁI CHẾT

THỜI GIAN VÀ CÁI CHẾT

Tiếng Anh: Shakespeare

Chuyển dịch: Pháp Hiền

Em thấy đó trong anh trời đã cuối thu

Khi những chiếc lá

Hay một số lá vàng còn nuối đời chưa kịp rụng

Trên cành khô đang run rẩy

Chống cơn lạnh đông sang

Ngôi giáo đường tan hoang

Sau khi dàn hợp xướng cất thánh ca

Như loài chim ngọt ngân vang

Lời hát.

Em chỉ còn thấy trong anh

Chạng vạng bóng hoàng hôn

Khi ánh sáng tắt dần sau non đoài lặng bóng,

Rồi

Bóng đêm nhanh chóng choàng đen cả phần còn lại.

Em có thấy trong anh

Le lói đóm than hồng

Lửa của hư ảo, của một thời trẻ dại

Những gì là sinh

Trong đó chứa diệt tàn.

Em có nhận ra

Chính vô thường đã làm lòng bi kiên cố mãi

Vậy

Em chọn gì khi tập khí vốn đeo mang?

Sonnet LⅩⅩⅢ

Pháp Hiền, 18/7/2020

 

(Theo Intro – Living in the Face of Death by Glenn H. Mullin)

That time of year thou mayst in me behold

When yellow leaves, or none, or few, do hang

Upon those boughs which shake against the cold,

Bare ruin’d choirs, where late the sweet birds sang.

In me thou see’st the twilight of such day

As after sunset fadeth in the west,

Which by and by black night doth take away,

Death’s second sefl, that seals up all in the rest.

In me thou see’st the glowing of such fire

That on the ashes of his youth doth lie,

As the death-bed whereon it must expire,

Consum’d with that which it was nourish’d by.

This thou perceiv’st which makes thy love more strong,

To love that well which thou must leave must ere strong.

-Shakespeare, Sonnet LⅩⅩⅢ

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin