menu

Bản Lên Tiếng--Kêu gọi tự do dân chủ nhân quyền cho Hồng Kông và Việt Nam

View: 1097 -     HT. Thích Bảo LạcHT Thích Tín Nghĩa, HT. Thích Tánh Thiệt, HT. Thích Như Điển, HT Thích Bổn Đạt       29/11/2019 12:11:06 pm
Bản Lên Tiếng--Kêu gọi tự do dân chủ nhân quyền cho Hồng Kông và Việt Nam
Bản Lên Tiếng--Kêu gọi tự do dân chủ nhân quyền cho Hồng Kông và Việt Nam

Bản Lên Tiếng

V/v kêu gọi tự do dân chủ nhân quyền cho Hồng Kông và Việt Nam

Tự do dân chủ nhân quyền song hành cùng với mậu dịch đầu tư kinh tế của xứ sở để duy trì trật tự và ổn định xã hội, như ánh sáng và không khí, không thể thiếu đối với mọi người sống trong không gian rộng mở của thế giới đang phát triển mọi mặt.

Hồng Kông là cựu thuộc địa của Anh được trao trả cho Trung quốc năm 1997 mà người dân được bảo đảm các quyền tự do như:“một quốc gia, hai hệ thống” điều hành hầu duy trì và phát triển xứ sở.

Nhưng trong thời gian gần đây chính phủ Hồng Kông do Bắc Kinh lèo lái đã bất chấp mọi cam kết, ra tay đàn áp các cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ của quần chúng, nhất là những cuộc bạo loạn vào những ngày 11,12 và 13 tháng 11 năm 2019 tại Hồng Kông có sự xô xát giữa cảnh sát và quần chúng đã dấy thành cao trào mà thế giới đang chú ý theo dõi, thật đáng quan ngại cho tình hình chung trong khu vực.

Bạo loạn xảy ra, không những chỉ thiệt hại về kinh tế, tài chánh, giáo dục, trị an, nhân mạng...của Hồng Kông, khiến dân chúng phải khó khăn trong các sinh hoạt thường nhật mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến toàn thế giới rất quan tâm sự an nguy, cho cục diện Hồng Kông trong những ngày sắp tới.

Đây là dấu hiệu báo động mọi guồng máy cai trị: “phải lấy an dân làm chuẩn mực”, để bảo toàn đất nước.

Đồng thanh trước các vấn đề nghiêm trọng qua các cuộc đàn áp tự do dân chủ và nhân quyền của quần chúng và đất nước Hồng Kông, Văn phòng Điều Hợp Liên Châu thuộc các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada đồng thanh

LÊN TIẾNG:

 1.- Kêu gọi chính quyền Bắc Kinh phải thực thi: quyền tự trị quốc gia Hồng Kông theo hệ thống điều hành cá biệt, hầu mở ngõ khích lệ dân chúng Hồng Kông hưởng không khí trong lành của nền Dân chủ Pháp Trị thế giới.

2.- Kêu gọi chính phủ Hồng Kông vì sự sống còn của quốc gia HK, lắng nghe tiếng nói trung thực của nhân dân và đứng về phía quần chúng thấp bé mà bênh vực cho lẽ phải công bằng, không thể trái với đạo đức lương tâm.

3.- Kêu gọi chính phủ HK nhìn nhận sự bất lực trước sức mạnh tự phát đột khởi của quần chúng, nên không tự kiềm chế được đã ra tay đàn áp bắt bớ, giam giữ, đả thương . . . những người biểu tình vừa qua, phải nhanh chóng trả tự do cho họ càng sớm càng tốt; và đền bù xứng đáng cho những nạn nhân bị bắt giam.

4.- Kêu gọi chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nên học bài học của Hồng Kông mà “ngưng việc đàn áp” các phong trào đòi tự do nhân quyền cho nhân dân Việt Nam

5.- Thành tâm thỉnh nguyện toàn dân Việt Nam thể hiện đúng theo tinh thần: vì dân vì nước và tiền đồ của Tổ quốc mà can đảm nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ dân tộc và chủ quyền đất nước.

6.- Khuyến thỉnh nhân dân HK, đồng nhất tâm cần cầu Tăng Ni, cũng như Phật tử Việt Nam quốc nội và hải ngoại thể hiện tinh thần tranh đấu bất bạo động, nên mạnh dạn cất cao tiếng nói: Bi – Trí - Dũng của mình mà không sợ hãi trước bạo lực để cứu nguy dân tộc và nền tự chủ của Tổ quốc. 

Phật lịch 2563, ngày 26 tháng 11 năm 2019
 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu
        Chánh Văn Phòng
   (đã ấn ký) 
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hội Chủ HĐ Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL/TTL

 (đã ấn ký)  
       Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa
Chủ tịch HĐ Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ

 (đã ấn ký)   
        Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt & Hòa Thượng Thích Như Điển
         Đệ I và Đệ II Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu

 (đã ấn ký)  
         Hòa Thượng Thích Bổn Đạt
         Chủ Tịch HĐ Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada
 
DECLARATION
Re: Call for Freedom, Democracy and Human Rights
for Hong Kong and Vietnam


Freedom, democracy and human rights together with commerce and investments in the economy, to bring about social order and stability, not unlike light and the atmosphere, are essential requirements for human life in the expanse of a world in full progress.

Hong Kong is a former British colony returned to China in 1997 and its people are guaranteed basic freedoms under the “One Country, Two Systems” regime, in order to administer the proper maintenance and development of this territory.

But recently, the Hong Kong government, under orders from Beijing, disregarded all guarantees and suppressed brutally rallies demanding freedom and democracy by the people. Especially riots on 11, 12 and 13 November in Hong Kong involving clashes between police and civilians, have led to huge eruptions drawing attention from world public opinion. This is a matter of serious concern for regional stability.

Violent riots occurring will not only cause damages in respect of the economy, finance, education, security and human life of Hong Kong, rendering the daily lives of its people difficult, but will deeply affect the whole world who cares about the future of Hong Kong in the coming days.
This is a warning sign that all governing regimes: “must resort to bringing peace to the people”, in order to defend the nation.

United when facing serious issues relative to the suppression of freedom, democracy and human rights of the people and territory of Hong Kong, the Inter-Continental Co-ordination Office of various Congregations such as the Unified Overseas Vietnamese Buddhist Congregation of Australia- New Zealand, The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of the USA, the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Europe and the Unified Overseas Vietnamese Buddhist Congregation of Canada unanimously

DECLARE:

1/Call on the Beijing government to implement: national sovereignty for Hong Kong along the line of a special system of administration, in order to encourage the people of Hong Kong to enjoy the atmosphere of Democracy and rule of law of the free world

2/ Call on the Hong Kong government, for the survival of Hong Kong as a nation, to listen to the true voice of the people and stand by the oppressed people and fight for justice, equity and on the side of conscience and moral values

3/ Call on the Hong Kong government to acknowledge its impotence before the spontaneous power of the people. The government was unable to provide a measured response and had used excessive force in suppressing, arresting, incarcerating and injuring… demonstrators. The government should forthwith release them and pay appropriate compensation for all victims of incarcerations

4/Call on the government of the Socialist Republic of Vietnam to learn from the lessons of Hong Kong and “forthwith cease all repression” of movements for freedom and human rights for the Vietnamese people

5/Sincerely call on the Vietnamese people to adopt the spirit of: courageously taking up the duty to protect the nation and national sovereignty for the people, for the nation and for the future of our country

6/ Call on the people of Hong Kong, in unison with the Buddhist Sangha and Vietnamese Buddhists both in Vietnam and overseas, to engage in a struggle based on the spirit of non-violence and strongly voice their opinion to the effect that: on the Buddhist triple precepts of Compassion, Wisdom and Courage, we shall not relent when confronted by violence in our pursuit of national salvation and national sovereignty

Year 2563 of the Buddhist Calendar, on 26th November, 2019


The Unified Vietnamese Buddhist Congregation
(the Inter-Continental Co-ordination Office)
Principal office

Most Venerable Thich Bao Lac
Chairman of the Executive Co-ordination Council
The Unified Overseas Vietnamese Buddhist Congregation of Australia and New Zealand
(Signed & Sealed)

Most Venerable Thich Tin Nghia
Chairman of the Executive Co-ordination Council
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of the USA
(Signed & Sealed)

Most Venerable Thich Tanh Thiet
& Most Venerable Thich Nhu Dien
First and Second Chairmen of the Executive co-ordination Council
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Europe
(Signed & Sealed)

Most Venerable Thich Bon Dat
Chairman of the Executive Co-ordination Council
The Unified Overseas Vietnamese Buddhist Congregation of Canada
(Signed & Sealed)
 

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin