Bodhi Media

Loading

Xin một phút chánh niệm... ...

menu

HƯƠNG ĐÀM

View: 856 -     Trần Trung Đạo       2/01/2019 11:01:09 am
HƯƠNG ĐÀM
HƯƠNG ĐÀM

HƯƠNG ĐÀM

Một trong những người tôi mang ơn là Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải (1938-2003). Ni trưởng không cho tôi gì cả nhưng là người quản thủ của thư viện Đại học Vạn Hạnh nơi tôi học hỏi được những kiến thức vô cùng quan trọng từ đầu năm 1973  đến tháng Tư, 1975. Mặc dù thời gian ngắn, bên cạnh việc giảng dạy của các thầy, những kiến thức đa diện đọc được từ các sách của thư viện Quốc Gia, thư viện đại học Vạn Hạnh đã góp phần làm thay đổi nhận thức, quan điểm và tầm nhìn của tôi về nhiều vấn đề lớn của đất nước. Ngày Ni trưởng viên tịch, tôi viết bài thơ để kính tiễn giác linh Ni trưởng. Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát đọc bài thơ trên báo và ông phổ thành ca khúc, sau đó được ca sĩ Hồng Vân trình bày.


Chuyến xe đời vụt qua 
Vầng trăng tròn chợt khuyết
Cánh Hoa Đàm vừa rơi
Hương Đàm bay. Tưởng tiếc.

Người đến không ai hay
Đi chẳng chờ ai tiễn
Tứ đại sẽ về đâu
Trong trùng trùng hư huyễn.

Như gió thổi qua song
Như mây bay qua núi
Như nắng tắt đầu sông 
Như nước hòa biển lớn. 

Nhưng nước vẫn có nguồn
Lá rơi còn có cội
Trong dòng suối tình thương 
Biết ơn lần tắm gội.

Tiếng gọi của Từ Bi 
Vọng hai ngàn năm trước
Đường Trí Tuệ hôm nay
Biết ơn người đã bước. 

Xin im lặng cúi đầu 
Trong tâm thành chánh niệm 
Ngưỡng vọng về Tây phương
Kính dâng lời khấn nguyện:
Nam Mô A Di Đà.

Trần Trung Đạo

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=OxrgIjlH_Vo& 

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin