menu

Kỳ Thi Sinh Hoạt Online lần thứ 3, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

View: 887 -     Sen Trắng Hoa Kỳ       24/09/2020 05:09:49 pm
Kỳ Thi Sinh Hoạt Online lần thứ 3, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
Kỳ Thi Sinh Hoạt Online lần thứ 3, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
Với nỗ lực giữ nhịp sinh hoạt năng động và mối liên lạc thâm tình của gia đình áo lam giữa mùa đại dịch Covid vẫn còn âm ỉ trong đời sống xã hội khắp nơi trên toàn thế giới, BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung và Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện nói riêng đã không ngừng tổ chức những buổi cầu nguyện, khóa tu học cũng như giải thi đua online qua các chủ đề ý nghĩa trong năm.

Tiếp đến, giải thi kỳ 3 tiếp nối trong tâm tình hướng dâng lên đấng Mẹ hiền, nhân mùa Hiếu Hạnh, Vu Lan, PL 2564 (2020).

Sen Trắng xin trân trọng chuyển đến nhà lam bốn phương nội dung Phật sự nói trên. Rất mong đón nhận sự tham gia nhiệt tình của tất cả anh chị em.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát!


Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin