menu

SUỐI  NGUỒN

View: 1239 -     Tâm Tấn       20/07/2020 04:07:54 pm
SUỐI  NGUỒN
SUỐI  NGUỒN

SUỐI  NGUỒN

 

Từ Tâm Minh khởi ươm mầm tuệ đức

Nguồn Hương Giang, Thiên Mụ, núi Thiên Thai

Nửa trăm năm dây thân ái nối dài

Bao thế hệ trẻ truyền tâm hướng thiện.

 

Người bước trước phất cờ Lam đại nguyện

Người đi sau Sen Tám Cánh siêu hương

Anh chị tiền phong Kim Cúc, Đình Cường

Người cư sĩ đầu đàn gương dẫn dắt...

 

Gió đất thần kinh bung ngàn hương sắc

Mấy phương trời oanh vũ rộn mầm xanh

Biển núi Nha Trang hưởng ứng điềm lành

Lớp trai tráng quyết luyện rèn tâm đức

Hàng nữ lưu thêm dịu dàng hiền thục:

Đạo vào tâm nếp sống đẹp hoà ca.

 

Năm mươi năm nào chỉ có thăng hoa

Mà gai góc dẫm chân đau mỗi bước

Có máu lệ bởi hung tàn bạo ngược

- Khi lửa thiêng bừng dậy nóng năm châu !

 

Vai kề vai vẫn khuyến nhủ cho nhau

Vòng tay nối tín tâm vào Đạo lực.

Bậc tiền bối đã mở đường trí đức

Hàng con, em giữ vững bước thiện chân:

Bồi búp sen non hương tỏa tinh thần.

“Dây thân ái” nối thêm vòng thế hệ.

“Trầm hương đốt” tán ca lời mỹ lệ

“Ngát mười phương” ấn diệu lý thâm uyên

Sen ngát trong hồ, hay hực lửa vô minh

Ân Điều Ngự suối nguồn tươm Phật sử.

 

Tiếp tiếp hành trang “Gia đình Phật tử”

Nửa trăm năm xin đẹp mãi ngàn năm

Như cội cành xanh hút ánh trăng rằm

Như hoa nở trong vườn thiền cổ tự -

Nguyền luân kiếp báo thâm ân Từ Phụ.

 

TÂM TẤN

(Thân mến tặng GĐPT Huế và Khánh Hoà

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập GĐ Phật Hóa Phổ

Và 50 năm GĐPT Nha Trang- Khánh Hoà)

 

Bài thơ trích từ thi phẩm "Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương" (xuất bản năm 2004, trang 87)

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin