menu

TRI ÂN VÀ ĐẢNH LỄ NHỊ VỊ TÔN SƯ

View: 907 -     Tâm Thường Định       30/03/2019 07:03:37 am
TRI ÂN VÀ ĐẢNH LỄ NHỊ VỊ TÔN SƯ
TRI ÂN VÀ ĐẢNH LỄ NHỊ VỊ TÔN SƯ

TRI ÂN VÀ ĐẢNH LỄ NHỊ VỊ TÔN SƯ

           Kính dâng nhị vị Tôn Túc PGVN

 

1.

Về thôi, cuộc lữ ngắn dần

Về đây hiện hữu trong ngần hư vô

 

2.

Thầy ngồi một cõi Tâm An

Niềm vui hạnh phúc ngập tràn thiền môn

Bao bài pháp giảng vô ngôn

 

3.

Núi bạc đầu sừng sững

Lưng trời vạt nắng rơi

Nửa cầu vồng lờ lững

Nhẹ nhàng thở ba hơi!

 

4.

Thầy ngồi yên

Tứ chúng đồng an

Ơn Thầy bát ngát vô vàn

Khắc ghi!

 

5.

Từ thuở ban sơ ta đến đây

Học hiểu và thương, học mỉm cười

Chợt nghe trống vắng hồn lữ khách

Thấp thoáng cũng tròn cõi mộng du

 

6.

Chín mươi hơn mòn mỏi

Chờ học trò lớn khôn

Con vẫn chưa tỉnh ngộ

Đưa tay chào vô ngôn

 

7.

Bụi đường còn vướng chưa về được

Thầy cũng lặng thinh chỉ mỉm cười

Trầm luân khổ ải ai tự biết

Thầy bảo nhớ không? Mộng! Kiếp này!

 

8.

Hứa với lòng về thăm Thầy tổ

Mòn mỏi rong chơi khắp Đông Tây

Về chưa lữ khách hồn non dại

Quy tổ nhập môn trí tuệ đầy!

 

9.

Gởi lại trời Tây, huyễn Dương cầm

Tình ca thuở mộng mối tình chung

Tìm về Đông độ, đàn Bầu cảm

Ôi cõi ban sơ, biển, núi, rừng

 

10.

Đi về bóng ngả  chiều tà

Cỏ cây giẫm mãi nắng ngà hoàng hôn

 

11.

Nắng vàng phủ lối con về

Đường quê cô quạnh hẹn thề là đây

Đồi thông bát ngát bóng mây

Nội tâm bồi dưỡng ngất ngây cõi lòng

Đôi vai nhật nguyệt sắc không

Ung dung thong thả bến không nhẹ hìu

 
 

12.

Cõi trầm luân ngắn lại

Đi và về không hai

Đến đi hằng tự tại

 
 

13.

Thầy vẫn ngồi yên lặng

Nhìn con thơ mỉm cười

Con cúi đầu đảnh lễ

 

14.

Lòng buông

Vượt bến sông mê

Thân tâm thường định đề huề Như Lai

 

15.

Thầy ngồi bốn cửa bình an

Thiên hà đại định khinh an cõi trần­

Bản môn

Bất nhiễm

Sắc không

Rõ ràng thường biết tánh Không bạt ngàn!

 

Tâm Thường Định

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin