menu

Thành Kính Tưởng Niệm Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN | Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

View: 2336 -     Sen Trắng Hoa Kỳ       16/03/2021 10:03:20 pm
Thành Kính Tưởng Niệm Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN | Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Thành Kính Tưởng Niệm Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN | Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

LỜI THƯA CỦA SEN TRẮNG: Nhân Lễ Tiểu Tường của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, Ban Biên Tập Sen Trắng xin kết tập thông tin của các buổi lễ, những hình ảnh, phim ngắn và nhiều bài viết liên quan đến Đức Trưởng Lão từ trước đến nay, từ nhiều nguồn, qua đó mong rằng khắc họa được phần nào hành trạng của một bậc Chúng Trung Tôn, sinh thời đã “hết lòng, hết dạ cho Đạo Pháp”, đồng nghĩa là trọn tình trọn nghĩa với Đất Nước Dân Tộc, Người đã thành “Bóng Núi Quê Hương”. Việc kết tập tư liệu Phật giáo Việt Nam nói chung và hành trạng của các Bậc Tôn Sư nói riêng không chỉ mới hôm nay, mà đã từ lâu Sen Trắng vẫn cố gắng thực hiện miên tục, tất nhiên đây cũng không phải là việc làm một sớm một chiều hoàn tất được, với chừng này bàn tay, con tim và khối óc. Nguyện đeo đuổi Phật sự này như một dòng chảy xuôi theo nhịp bước của thời đại, của lịch sử, qua đó sẽ có lúc nhanh, có lúc chậm. Lúc nhanh, là lúc có thể thấy rõ đường đi. Lúc chậm là lúc cần nhìn lại mình, nhìn lại việc… Ngưỡng mong trên có Chư Tôn Đức Tăng Già thùy từ chứng minh, chỉ giáo; dưới là toàn thể đại chúng Lam viên niệm tình hỗ trợ và tha thứ nếu trót phạm những điều sai quấy. Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thích Tuệ Sỹ | Viện Tăng Thống:
THÔNG BẠCH Tưởng niệm lễ Tiểu Tường
của đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

David Thomsa, Tibet Post International: His Holiness the Dalai Lama of Tibet express condolences at Thich Quang Do passing

Lamenting the Passing Away of Patriarch Thich Quang Do

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Nhận được tin về sự viên tịch của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ; Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết thư phân ưu và dâng lời cầu nguyện lên bậc Pháp Huynh tinh thần và gởi lời thành kính phân ưu đến Môn Đồ Pháp Quyến của Ngài.

Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết: “Mặc dù tôi chưa có dịp được trực tiếp diện kiến Đức Tăng Thống nhưng tôi biết rằng Ngài đã cống hiến tận tuỵ cả đời mình để phụng sự cho tha nhân. Khi tưởng nhớ đến Ngài, chúng ta cảm thấy hoan hỷ trong lòng vì biết rằng Ngài đã sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa!”

Ngày 1 tháng 3, 2020
Theo vn.dalailama.com

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, India – Upon being informed of the passing away in Vietnam of the Fifth Supreme Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, Thich Quang Do, His Holiness the Dalai Lama wrote a letter in which he offered prayers for his senior spiritual brother and his condolences to his many followers.

“Although I did not have the opportunity to meet with the Patriarch in person,” His Holiness’s letter continued, “I understand that he devoted himself to the service of others. As we remember him, we can rejoice that he lived a meaningful life.”

March 1, 2020
dalailama.com

Lamenting the Passing Away of Patriarch Thich Quang Do

 

Central Tibetan Administration:
Vietnamese Buddhist Leader Sends Message of Solidarity

The letter-of solidarity from venerable Thich Quang Do,
patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam

I am writing to express the profound grief of the Unified Buddhist Church of Vietnam on the recent wave of immolations of Buddhist monks, nuns and lay-followers calling for religious freedom and the return of Your Holiness to the sacred land of Tibet. I am informed that 21 people have self immolated over the past year, with five immolations in the past week alone. These tragic acts have not only taken place in the region of Tibet proper, but also in counties in the Chinese provinces of Qinghai and Sichuan, where many Tibetans live.

Instead of investigating the cause of these acts of protest, the Chinese government has cracked down with intolerable brutality. Vast regions have been sealed off, media black-outs imposed, and Police have shot dead at least six Tibetans in Kham county in Sichuan. Despite this merciless repression, thousands of Tibetans continue to challenge the authorities by organizing candle-light vigils, hunger strikes, marches, and peaceful demonstrations with banners calling for a “free Tibet” and the release of all Tibetan political prisoners.

I was especially moved by the words of Lama Sobha, who self-immolated on January 8th 2012 at his monastery in Golog in the Tibetan area of Amdo, Qinghai. In a moving tape recording made prior to his immolation, he called on Tibetans to unite to protect Tibetan culture, religion and language, and explained the reasons for his immolation: “I am giving away my body as an offering to chase away the darkness, to free all beings from suffering”.

We Buddhists in Vietnam share this vision with Buddhists in Tibet. Self-immolation is indeed a tragic and extreme act, one that should be avoided at all costs. But there are moments when this ultimate gesture, that of offering one’s body as a torch of Compassion to dissipate darkness and ignorance is the only possible recourse.

At the height of the Vietnam War in 1963, Bodhisattva Thich Quang Duc self-immolated in Saigon to call for reconciliation and peace. His act, filmed by the international media, shook the conscience of the world. Since Vietnam fell under Communist rule in 1975, 22 monks, nuns and lay-Buddhists have self-immolated to appeal for religious freedom in Vietnam, including twelve monks and nuns at the Duoc Su Pagoda in Can Tho on 2 November 1975. Under the fierce censorship of the Communist regime, not one foreign journalist was present to record these events. Their sacrifice was stifled in silence.

It is therefore with a deep sense of communion and understanding, but also with infinite pain and grief, that I learn of the immolation of such young Buddhist monks and nuns in Tibet, and the escalation of violence by China’s communist regime to prevent the world from hearing their tragic cry. This situation is a challenge to all humanity. I call upon world leaders to take urgent action, demand an end to the violence and press for an independent international investigation into these cases of self-immolation.

On behalf of the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV), I pray for all those who have sacrificed their lives, and all those who have suffered repression in these peaceful protests. I wholly support the Tibetan people’s courageous struggle for survival, and share your aspirations for the right to freedom and life. Your suffering is our suffering. Your struggle is our struggle. The Buddhists of Vietnam stand beside you in this non-violent movement for religious freedom and human rights. For without human rights, human beings can never fully and freely exist.

The UBCV will never forget the numerous appeals made by Your Holiness throughout the 1990s to obtain our release from the communist jails. During these dark days, we did not know of your efforts. Only when I was amnestied from prison in 1998 did I learn from the UBCV’s spokesman in Paris, Vo Van Ai, about your humane and crucial interventions. Today, I am still under house arrest at the Thanh Minh Zen Monastery, after almost three decades under different forms of detention. Yet I am always with you in spirit. You are always in my prayers, and I hope with all my heart and strength that you will succeed in guiding the Tibetan people through these difficult times”.

Yours in the Dharma,

Fifth Supreme Patriarch
Unified Buddhist Church of Vietnam
(signature and seal)
Sramana THICH QUANG DO

Bao lâu Chánh Pháp được hoằng dương, tín tâm Phật tử tinh tấn phát huy, tất chẳng có thế lực nào trên thế gian có thể huỷ hoại Chủng Tính Phật. Trên đường gia nhập Thánh chúng, lắm khi đời hay ta thán chuyện ít người. Nhiều người hay ít người chỉ là những con số ảo ảnh nơi cõi Sa bà. Phẩm chất và đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực của người Phật tử mới là lực lượng Từ Bi cứu độ thế giới đang chìm đắm trong tranh chấp, hận thù, khủng bố, tham ái, bất công hôm nay. | HUẤN TỪ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Đại hội Thường niên lần 1, nhiệm kỳ I, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ

BÀI VIẾT

Trưởng lão Hòa Thượng Ân Sư viên tịch, khép lại một trang sử Phật giáo Việt Nam trong thời cận đại đầy biến động với những hy sinh vô úy bất khả tư nghị của bốn chúng đệ tử. Bi nguyện sâu dày của Lịch đại Tổ sư, qua nghìn năm nô lệ phương Bắc, cùng chung với đại khối dân tộc, đã thắp ngọn đuốc soi tỏ lối đi của dân tộc tiến tới một đất nước độc lập và tự chủ. Bi nguyện sâu dày ấy được kế thừa bởi các bậc Sư trưởng cho đến thời cận đại và hiện đại. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, trong những năm tháng đen tối của Đạo pháp và của một thế hệ mới trưởng thành bỗng chốc mất hướng tương lai, đã trở thành biểu tượng bất khuất cho truyền thống nghìn năm của Phật giáo Việt Nam, không khom mình khuất tất trước sự đe dọa của bạo lực để làm công cụ cho những thế lực tham ô, cuồng vọng quyền lực; và cũng nêu cao ý chí kiên cường của dân tộc trong các cộng đồng thế giới văn minh tôn trọng phẩm giá của con người. Trong ý nghĩa đó, nhân lễ Tưởng niệm Tiểu Tường của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, hàng đệ tử kế thừa, cùng bốn chúng đệ tử, tùy phương tiện và hoàn cảnh, trong chúng hội hay trong tâm niệm cá nhân, khẩn thiết ghi nhận ân đức và di sản vô giá của các bậc Sư trưởng, không vì bạo lực đe dọa mà thoái thất Đạo tâm, không vì những quyền lợi thế gian hoặc bởi những danh vị hảo huyền mà quyền lực thế gian ban cho, kiên trì giữ vững phẩm hạnh của những đệ tử Phật, nêu cao ngọn đuốc Chánh pháp trong một thế giới nhiễu nhương, trá ngụy, phi pháp nói là pháp, phi luật nói là luật, mê hoặc quần chúng vì những hư danh và lợi dưỡng thế tục. | Bỉnh Pháp Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ, THÔNG BẠCH V/v Tưởng niệm lễ Tiểu Tường của đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

HÌNH ẢNH

 

Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 2021 (Phần 1)

Ảnh: Vo Dong Thi

Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 2021 (Phần 2)

Ảnh: Vo Dong Thi

Trai Diên, Cúng Dường Tam Bảo

Ảnh: Thích Nguyên Lý, 2021

Lễ nhập kim quan và phát tang cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Ảnh: Người Phật Tử, 2020

Gia Đình Phật Tử hội về trong ngày lễ tiểu tường Đức Đệ ngũ Tăng thống
29 Tháng Giêng, Tân Sửu, tại chùa Từ Hiếu Q.8
 | Ảnh: Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đảnh lễ giác linh Đức đệ ngũ Tăng Thống
Lễ Tiểu Tường Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 2021

Ảnh: Châu Mạnh Cường

VIDEO

LỄ CHÍNH THỨC TƯỞNG NIỆM TIỂU TƯỜNG
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ 1928 – 2020

Lễ Tiểu Tường ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ, 2001

Video 1 | Thích Thiện Minh | Video 2 | Thích Huệ Đức | Video 3 | Nguyên Thuận

Tăng-già thanh tịnh hòa hiệp là chỗ quy ngưỡng của bốn chúng đệ tử, là mạng mạch tồn tại của Chánh Pháp. Vậy nên, ngưỡng nguyện Chư Tôn Đức Tăng, Ni nương theo bản hoài xuất thế của Chư Phật, tăng trưởng hành nguyện sơ tâm xuất gia của mình, bằng công đức tu trì Giới-Định-Tuệ hồi hướng cho tâm nguyện của chúng ta được thành tựu. Tôi nay tuổi đã quá già, như cỗ xe đã quá cũ, tự thấy thời gian và nghị lực không đủ để sửa chữa và gầy dựng lại những gì đã tan vỡ, sụp đổ. Duy chỉ ước mong ngọn đèn Chánh Pháp không bị lu mờ và hoen ố trên quê hương đất nước này. | trích Thích Quảng Độ, Thông Điệp Xuân Kỷ Hợi, 2019, của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, GHPGVNTN

MỘT SỐ TRƯỚC TÁC và DỊCH THUẬT

___________________________________

Nhìn từ bên ngoài, quả thực Tăng-già bị phân hóa, bị thoái hóa, bị hoen ố bởi danh dự, lợi dưỡng thế gian; nhưng tự bản chất, Tăng già được thiết lập bởi Phật, đấng Nhất thiết trí, không vì vậy mà biến chất. Phương thuốc hay, do phục dược sai lầm của y sỹ và bệnh nhân dẫn đến hậu quả tai hại, không vì vậy mà dược tính của phương thuốc bị biến đổi. Trước tình trạng phân hóa nhất thời của Tăng, Đức Phật đã có lần giáo giới, như thỏi vàng bị chia hai, giá trị bên này và bên kia không hề có sự hơn kém; duy cần phải phân biệt đó là vàng thật hay vàng giả. Cùng vậy, Tăng-già đệ tử Thế Tôn trong tự tánh chân thật thanh tịnh dù được thấy như là hiện tượng bị phân hóa, với những tranh chấp nội bộ nghiêm trọng theo giá trị thế tục; thế nhưng, phiền não vốn chỉ là khách trần, chỉ như bụi đường bám theo gót chân sang quý. Tự tánh thanh tịnh vẫn luôn sáng ngời trong tự tâm của mỗi chúng sanh. Trong nghĩa đó, chúng đệ tử Thế Tôn nỗ lực tinh tấn thực hành những lời Phật dạy, vì lợi ích an lạc cho mình và cho nhiều người, không hề dao động trước những thăng trầm của lịch sử; tự huân tập bản tâm để cho tín tâm thanh tịnh không bị thoái thất bởi tính vô thường của các hành hữu vi, không bị mê hoặc bởi các giá trị thế tục. | trích Thích Quảng Độ, Thông Điệp Xuân Kỷ Hợi, 2019, của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, GHPGVNTN

CÁC BẢN TIN BÁO QUỐC TẾ và VIỆT NAM

The Rafto Prize: Patriarch Thích Quảng Độ (1928) received the 2006 Rafto Prize for his personal courage and perseverance through three decades of peaceful opposition against the communist regime in Vietnam, and for being a symbol for the growing democracy movement in the country. Thích Quảng Độ is one of Vietnam’s most prominent defenders of democracy, religious freedom and human rights, an intellectual leader and a unifying force in Vietnam. In August 2008 he took up the post of Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, a currently banned organisation in Vietnam. He has devoted his life to the advancement of justice and the Buddhist tradition of non-violence, tolerance and compassion. Through political petitions, Thích Quảng Độ has challenged the authorities to engage in discussions about democratic reforms, pluralism, and freedom of religion, human rights and national reconciliation. This has provided strength and direction to the democracy movement. Thích Quảng Độ has paid a high price for his activism. He has spent many years in prison and today he is still under house arrest in Saigon in Vietnam. The Buddhist Patriarch is one of the many Rafto laureates who have been unable to visit Bergen to collect the prize.

Quốc Tế

Marco Perduca, Cựu Dân biểu Quốc hội, Italy | Coordinator, Science for Democracy: I just heard the sad news of the death of the venerable Thích Quang Do. At the age of 92, it is not unusual for a person to leave this world. But it is unusual for a 92-year-old to die without freedom. A private freedom from a regime that, among many other rights, systematically denies the right to pray alone or in an organized manner. A regime that in violating freedom of worship has found its new god: money. The first chapter of my book “Radical Farnesina” is called “persona non-grata”. A good part of it is dedicated to Thích Quang Đo and his fight for freedom – a struggle that was fully political, because cultural and religious, and that – above all – was honestly liberal. A model of existence and nonviolent resistance that needs to be made known today even more than ever.

Tôi vừa nghe tin buồn về sự ra đi của Hoà Thượng Thích Quảng Độ. Ở tuổi 92, điều này bình thường cho người ấy từ giã cõi đời. Nhưng thật là bất bình thường cho ngài, 92 tuổi ra đi vẫn không có tự do. Sự tự do cá nhân trong chế độ độc tài và nhiều quyền tự do khác bị nghiêm cấm một cách có hệ thống như quyền cầu nguyện cá nhân hay tổ chức 1 giáo hội độc lập. Sự cai trị đó vi phạm nghiêm tự do tín ngưỡng thay vào đó là 1 thần quyền mới: tiền trên hết. Chương đầu tiên của “Radical Farnesina”, tên quyền sách tôi viết, được gọi là “Cho người bị tước đoạt quyền công dân” Trong đó tôi ca tụng lòng tận tụy hy sinh tranh đấu giành quyền tự do bất bạo động của Hoà Thượng. Cuộc chiến đấu đầy ý nghĩa chánh trị, bởi vì văn hoá và tôn giáo, và hơn hết là tràn đầy tâm yêu tự do chân thực. Phương thức chống đối trường kỳ và bất bạo động đó của Hòa Thượng Thích Quảng Độ được biết đến hôm nay còn mãi mãi hơn bao giờ hết

 

Wilson Ip, Nhà Phân tích Nhân quyền độc lập | Independent Human Rights Analyst: I am very saddened to hear about the passing of Ven Thich Quang Do. He is now in a place beyond earthly shackles. I hope his spirit continues to inspire those in Vietnam and around the world to continue the pursuit for true freedoms. Keep up the good fight!

“Quá buồn và quá tiếc thương tin Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ không còn nữa. Hiện nay, Ngài đã thoát khỏi trái đất xiềng xích này. Tôi hy vọng Giác linh Ngài là nguồn gợi hứng cho những ai tại Việt Nam và vòng quanh địa cầu tiếp tục theo đuổi cho tự do đích thực. Hãy tiếp tục cuộc chiến đấu”.

 

Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam | US Ambassador to Vietnam: On behalf of the U.S. Mission in Vietnam: I would like to express our sincere condolences on the passing of The Venerable Thich Quang Do, Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam. Thich Quang Do was a tireless advocate for religious freedom and human rights, and he remained committed to the non-violent pursuit of justice. These peaceful efforts garnered him numerous international awards, and he was nominated several times for the Nobel Peace Prize. I had the honor of meeting Patriarch Thich Quang Do in 2018, and I was deeply impressed by his compassion and commitment to religious pluralism.

Nhân danh Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi tỏ lời chân thành phân ưu sự ra đi của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ngài Thích Quảng Độ đã là người bảo vệ không mệt mỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền, và ngài luôn tận hiến bằng con đường bất bạo động cho công lý. Những nỗ lực ôn hoà này mang lại cho ngài nhiều giải quốc tế, và ngài cũng đã nhiều lần được đề cử làm ứng viên Giải Nobel Hòa bình. “Tôi từng hân hạnh gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong năm 2018, và cảm nhận mạnh mẽ nơi ngài sự từ tâm và kiên định cho mục tiêu tôn giáo và đa nguyên.

Việt Ngữ

Phụ lục

Chân dung Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Tranh của Họa sĩ Trần Thế Vĩnh

Rajiv Narayan, Giám đốc Chính trị, Uỷ ban Quốc tế Chống Án Tử hình, thủ đô Madrid, Tây Ban Nha: Director of Policy, International Commission against the Death Penalty, Madrid. I heard the news a few minutes ago on BBC news of the sad passing away of the Rev. Thich Quang Do. I felt very sad and yet inspired by his extraordinary fight and staunch activism and fight for the human dignity, for freedoms of expression, association, belief, religion in the face of extremely harsh punishment. Vo Van Ai and Penelope, my thoughts and prayers go to you and your friends and supporters like Therese and Rafto Foundation for carrying on his struggle, believing and giving voice to his message which has such global resonance, especially today. As a saying in India goes, as long as the memory and the values of Rev. Thich Quang Do remains, he remains alive. And your efforts will continue to do so.

Tôi mới nghe đài BBC loan tin Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ viên tịch. Tôi hết sức buồn và nay được gợi hứng từ cuộc đấu tranh kỳ vĩ và hoạt động kiên trì cho nhân phẩm, tự do biểu đạt, lập hội, tín ngưỡng, tôn giáo trước sự bách hại hãi hùng. “Tâm tư và nguyện cầu của tôi xin gửi đến anh chị cùng các bạn từng hỗ trợ như Therese và Sáng hội Rafto đã chăm lo cho cuộc tranh đấu của Đức Tăng Thống, tin tưởng vào Ngài, tạo cơ hội cho tiếng nói Ngài cất lên thành âm vang quốc tế, nhất là hôm nay đây. Người Ấn độ có tục ngữ bảo rằng, bao lâu lòng nhớ tưởng và phẩm giá của Ngài Quảng Độ còn được gìn giữ, Ngài sẽ còn sống mãi. Và nỗ lực của anh chị còn phải tiếp tục mãi.

 

Người Đại Diện Tổ chức Đoàn kết Thiên Chúa giáo Trên Thế giới, Vương quốc Anh | Representative of Christian Solidarity Worldwide, United Kingdom: I am so sorry to hear of the passing of the Most Venerable Thich Quang Do. His courage and commitment to freedom and human rights have been an inspiration to so many. He will be greatly missed. My thoughts are with everyone affected by this loss.

“Tôi rất buồn thương khi nghe tin Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ viên tịch. Sự dũng cảm và dấn thân cho tự do và nhân quyền đã là niềm cảm hứng cho nhiều người. Ngài để lại sự trống vắng trong lòng mọi người. Xin được chia sẻ tâm tư với tất cả những ai đang đau buồn trước sự mất mát này”.

 

Václav Malý, Giám mục Thủ đô Prague, Cộng hoà Tiệp | Catholic Bishop of Prague, Czech Republic: I feel sincere regret and compassion due to the death of Most Venerable Thich Quang Do, Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam. He was a brave man advocating human dignity and supporting peaceful co-existence of people with various religious confessions.

Tôi chân thành tiếc thương và bi mẫn trước sự ra đi của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ngài là người dũng cảm đòi hỏi nhân quyền và sự chung sống hoà bình cho nhân dân trong các cộng đồng tôn giáo khác nhau.

Tranh chân dung Đại lão Hoà thuợng Thích Quảng Độ của Họa sĩ Đỗ Trung Quân
Vẽ bức chân dung Sư Thầy để tặng Bs Lê Đình Phương người tận tình chăm sóc sức khỏe cho Sư Thầy cuối đời.

Chris Smith, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ | Member of the US Congress: I am deeply saddened to hear that the Most Venerable Thich Quang Do passed away over the weekend at age 91,” said Smith, who has chaired 11 hearings on human rights in Vietnam. “He was a courageous champion for human rights in Vietnam and one of the world’s longest held prisoners of conscience. I had the privilege to meet him during a visit to Vietnam. He called to account Vietnam’s communist regime for its suppression of Buddhists, Christians, Cao Dai, Hoa Hao and other religious believers and was detained unjustly for decades until his death. His dream of a Vietnam where everyone can speak their mind or practice their beliefs without coercion will never die and one day, hopefully soon, will be realized.

(Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Chris Smith, người đã từng chủ trì tại Quốc hội Hoa Kỳ 11 cuộc Điều trần về Nhân quyền tại Việt Nam): “Tôi vô cùng buồn thương được tin Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viên tịch cuối tuần qua vào năm 91 tuổi. Ngài là người dũng cảm vô địch cho nhân quyền Việt Nam và là một trong những Người tù vì lương thức bị giam giữ lâu nhất trong thế giới. Tôi từng hân hạnh diện kiến Ngài trong một chuyến viếng thăm Việt Nam. Ngài đã lên tiếng trước sự việc chế độ Cộng sản Việt Nam đàn áp Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, các nhóm tôn giáo khác, và việc giam giữ Ngài bất công hằng bao thập kỷ cho đến ngày Ngài mất. Giấc mơ của Đức Tăng Thống cho một nước Việt Nam mà ở đó bất cứ ai đều có quyền tự do phát biểu chính kiến hay thực hành tín ngưỡng họ mà không bị đàn áp, sẽ sống mãi. Rồi sẽ tới ngày, hy vọng không xa, giấc mộng ấy sẽ thành hiện thực”.

 

Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo Hudson, Hoa Kỳ | Director of the Center for Religious Freedom, Hudson Institute, USA: I am very sorry to hear this news. Thich Quang Do was a great example of the struggle for religious freedom. While confined and repressed, he, through strong conviction and gentle resistance, drew admiration from throughout the world and across religions. His life will continue to inspire me and all who knew of him, thanks to your own tireless efforts on his behalf. With deepest condolences.

“Tôi rất buồn khi được tin. Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ là tấm gương tranh đấu cho tự do tôn giáo. Dù bị giam cầm và bách hại, Ngài, với lòng tin mãnh liệt và sức đối kháng hào hiệp đã gây niềm ngưỡng mộ quanh thế giới và trong lòng các tôn giáo. Cuộc đời ngài tiếp tục gây cảm hứng cho riêng tôi và tất cả những ai biết ngài. Xin cám ơn nỗ lực không ngưng nghỉ của các bạn Chân thành phân ưu”.

Dr. Ahmed Shaheed, Báo cáo viên Đặc biệt LHQ về Tự do Tôn giáo | UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief: It is with deep sadness that I learned of the passing of Patriarch Thich Quang Do in Saigon. During this time of mourning I would like to express sincere condolences to the Buddhist community in Vietnam and pay tribute to Thich Quang Do’s life-long and courageous commitment to peace and the freedom of conscience.

Với nỗi buồn thương, tiếc nuối, tôi được tin Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viên tịch tại Saigon. Trong nỗi mất mát này, tôi xin chân thành phân ưu với cộng đồng Phật giáo Việt Nam và hết lòng ngưỡng mộ Đức Tăng Thống suốt cuộc đời dài ông dũng dấn thân cho hoà bình và tự do lương tâm.

 

Dr. Katrina Lantos Swett, Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền Lantos, Cựu Chủ tịch Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới | President, Lantos Foundation, USA; Past Chair, USCIRF: I join millions around the world in mourning the passing of the Most Venerable Thich Quang Do, Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam Nam. Thich Quang Do, was surely a light that shone in the darkness- standing with unflinching courage and integrity for freedom of religion, conscience and belief for all people everywhere. His life’s journey was one of selfless sacrifice and though he has passed on, the illumination and understanding that he brought to so many shines on. Because of him, the hope for freedom, democracy and human rights continues to burn in Vietnam Nam and beyond.

Tôi góp lòng với hàng triệu người trong thế giới tiếc thương sự ra đi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ngài là ánh sáng soi chiếu vào cõi mù tối, người duy trì sự dũng cảm không nao núng và sự chính trực cho tự do tôn giáo, lương tri, tín ngưỡng cho mọi người bất cứ ở đâu. Hành trạng cuộc đời ngài đã là sự tận hiến và dù ngài đã ra đi, ánh sáng và lòng thiện cảm mà chúng ta cưu mang vẫn tiếp tục chiếu sáng. Nhờ Ngài, niềm hy vọng cho tự do, dân chủ và nhân quyền còn sáng mãi tại Việt Nam và khắp nơi.

 

 

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin