menu

Lời Nhắn Gởi

View: 888 -     Thích Trí Siêu       25/03/2020 08:03:34 pm
Lời Nhắn Gởi
Lời Nhắn Gởi
Lời Nhắn Gởi Của Thầy Thích Trí Siêu

Kính gửi quý vị,

Hiện nay đại dịch coronavirus đang lan tràn và hoành hành khắp nơi trên thế giới, mọi người đều lo sợ và hoang mang vô cùng.

Chắc chắn quý vị đã được bạn bè gửi nhiều thông tin nhắc nhở rửa tay thật kỹ trong vòng ít nhất 20 giây, tránh lấy tay chạm lên mặt, mắt, mũi, và lau chùi thường xuyên cellphones, keyboard computer, chỗ nắm cửa ra vào, v.v… để đừng bị lây nhiễm covid-19.

Do đó ở đây thầy không nói đến chuyện y tế mà nói chuyện đạo:

1/ Chúng ta nên nhớ cõi Ta Bà này có nghĩa là Kham Nhẫn. Đã sinh ra ở đây thì không ai tránh khỏi cảnh khổ của sinh, già, bệnh, chết. Ngoài ra còn phải chịu thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch… là những cộng nghiệp chung.

2/ Bệnh dịch coronavirus này xảy ra là một quả báo cộng nghiệp của toàn thế giới. Tuy nhiên cái gì có khởi đầu thì sẽ có ngày chấm dứt, đó là luật vô thường.

Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi, đừng nên hoảng hốt (panic), vì panic thì càng làm cho tình trạng trầm trọng hơn.

3/ Trong cộng nghiệp luôn có biệt nghiệp, đó là phước riêng của mỗi người. Không phải bất cứ ai bị nhiễm coronavirus đều chết cả.

Người bị nhiễm rất nhiều nhưng người chết thì rất ít, đó là do hết phước, hay mạng căn hết.

Bởi vậy khi gặp hoạn nạn thì chỉ có phước mới cứu được mình.

4/ Trong thời gian bệnh dịch còn hoành hành và chờ đợi các bác sỹ tìm ra vaccine thì chúng ta nên giữ tâm lạc quan.

Tại sao vậy? Vì chúng ta là Phật tử, đã QUY Y TAM BẢO. Quy y là quay về nương tựa (taking refuge).

Chính trong những lúc lo lắng, sợ hãi, bất an thì chúng ta nên trở về cầu nguyện Chư Phật, Bồ Tát gia hộ cho mình và người thân; ôn lại những lời dạy trong Kinh hay trong các bài pháp và đem ra áp dụng để tự cứu mình.

5/ Hiện nay đa số mọi người đều bị cách ly (quarantine) ở nhà, không đi làm vì sở đóng cửa, hoặc làm việc ở nhà...

Trong thời gian khó khăn này, chúng ta có thể niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, hoặc trì CHÚ ĐẠI BI, lạy Phật sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, hoặc tụng kinh, ngồi thiền, v.v…

Cầu nguyện cho đại dịch (pandemic) mau hết. Chúng ta đừng xem thường sự cầu nguyện.

Khi con người bất lực trước thiên tai, bệnh dịch thì cầu nguyện là phương pháp hay nhất, nó cho ta ý thức được sự bé nhỏ bất lực của cái Ngã, để vươn lên cầu cứu tha lực từ bi của Chư Phật, Bồ Tát.

Khi nhiều người cầu nguyện thì sẽ tạo ra một hợp lực (synergy) rất lớn có thể thay đổi hoàn cảnh mà người đời gọi là phép lạ.

6/ Xưa nay, người nào từng tu tập thường xuyên thì hãy nhớ Pháp lực và Phước lực sẽ che chở cho mình. Người nào không tu tập thường xuyên thì đây là cơ hội cho mình tu tập nhiều hơn để tăng phước tăng huệ, làm giảm đi nghiệp chướng, tai qua nạn khỏi.

Thành tâm cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát gia hộ cho tất cả quý vị nghiệp chướng tiêu trừ, ngày đêm thường bình an trong cơn đại dịch hiện nay.

A Di Đà Phật

Tỳ Kheo Thích Trí Siêu

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin