menu

Official Press of Journal of Buddhist studies/Tạp chí nghiên cứu Phật học

View: 862 -     Thích Giác Chinh       6/07/2020 09:07:20 pm
Official Press of Journal of Buddhist studies/Tạp chí nghiên cứu Phật học
Official Press of Journal of Buddhist studies/Tạp chí nghiên cứu Phật học
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Thường Trụ Trong Mười Phương,Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Đoàn,

Kính thưa quý Phật tử, thân hữu Thiền sinh, quý Mạnh thường quân xa gần,

Hôm nay là một ngày an vui khi Nhà Xuất Bản: Dharma Mountain Publishing và Tăng đoàn đã nhận được sự chấp thuận từ Thư Viện Quốc Hội Mỹ cấp phép và trao cho Bản qyền ISSN cho Tạp chí nghiên cứu Phật học – Journal of Buddhist studies:

Ấn bản in Journal of Buddhist studies (Print) ISSN 2692-7357

Ấn bản online Journal of Buddhist studies (Online) ISSN 2692-739X

Chúng con – Chúng tôi thành kính niệm ơn Tam Bảo, thành kính thông tri đến Chư tôn đức Tăng đoàn và Cộng đồng xa gần.Cung kính,

An vui!
Official Press of Journal of Buddhist Studies
Namo tassa Bhagavato arahato Sammā-sambuddhassa
Homage to the Blessed One, the Perfected One, the Completely Selfawakened One

The Honorable venerable in the Sangha, the Journal of Buddhist studies, a journal of the US Sangha for Buddhist studies has a patronage/auspices and is copyrighted from the Library of Congress.

Journal of Buddhist studies (Print)
ISSN 2692-7357
Journal of Buddhist studies (Online)
ISSN 2692-739X

In the Buddhist tradition, the wise instructions from the enlightened teachings of the Buddha have contributed to the peaceful, prosperous life, humanity and morality for society. With gratitude to the Three Jewels for blessing and protecting our faith, we would like to inform and share the press of news of Journal of Buddhist Studies.

The Buddha in our hearts,
Sincerely
Thich Giac Chinh

Founder – CEO
of Dharma Mountain Publishing – Journal of Buddhist studies

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin