Bodhi Media

Loading

Xin một phút chánh niệm... ...

menu

THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

View: 144 -     ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA       1/03/2020 10:03:54 pm
THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ
THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA - THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

 
 
 
ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA
- THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ
 
 
Với sự ưu buồn mà tôi biết được sự ra đi gần đây của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Quảng Độ. Tôi xin cầu nguyện cho người huynh trưởng tinh thần của chúng tôi và lời phân ưu đến với môn đồ pháp quyến.
 
Mặc dù tôi đã không có cơ hội gặp mặt Đức Tăng Thống, tôi biết là Ngài đã hy hiến bản thân cho việc hoằng hoá độ sinh. Trong lúc chúng ta tưởng nhớ ngài, chúng ta có thể hoan hỉ là Ngài đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
 
Với sự cầu nguyện của tôi,
 
(Ký tên)
Đức Đạt Lai Lạt Ma
 

Nguồn: fb Văn Phòng II Viện Hoá Đạo

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin