Bodhi Media

Loading

Xin một phút chánh niệm... ...

menu

Liên Đoàn Trưởng, Anh Chị Là Ai?

View: 837 -     Nguyên Thành Lê Văn Hoàng       1/03/2019 06:03:10 am
Liên Đoàn Trưởng, Anh Chị Là Ai?
Liên Đoàn Trưởng, Anh Chị Là Ai?

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG: Anh là người chịu trách nhiệm về sự thịnh suy của Gia Ðình - Với nhiệm vụ cụ thể: Ðiều động Ban Huynh Trưởng - Thi hành chỉ thị của Ban Hướng Dẫn - Huấn luyện - Tổ chức sinh hoạt - Báo cáo v.v...

Liên Ðoàn Trưởng đóng vai trò hết sức quan trọng trong Gia đình, hay rõ hơn, cho tổ chức phong trào GÐPT. Ðể hoàn thành nhiệm vụ này, ngoài sự thụ huấn ở các trại huấn luyện, Liên Ðoàn Trưởng cần phải tìm tòi, học hỏi thêm để tiến bộ, mới đủ khả năng nắm vững và phát triển tổ chức...

Liên Ðoàn Trưởng phải có tư cách tốt, trước hết tư cách một Huynh Trưởng nói chung, tư cách một Ðoàn Trưởng nói riêng - Cái tư cách cần thiết, sâu đậm hơn: Tư cách lãnh đạo.

Những đoạn trên được trích từ tài liệu Huấn luyện - không ai trong chúng ta mà không đọc qua, suy nghĩ về nó - thậm chí thuộc nằm lòng.

Bao nhiêu đó, đủ để trả lời câu hỏi: Yếu tố nào, đức tính nào, để chúng ta vượt qua trở ngại, hoàn thành công tác?

Nhưng thực sự ra sao? Khi biến những lý thuyết kia thành những hành động cụ thể sinh động? Nói dễ dàng lắm vậy, nhưng trong thực tế, chúng ta mới thấy "trăm cay ngàn đắng", mới thấy chúng ta đã quên đi khá nhiều những điều chúng ta đã huấn tập ở bậc đàn anh - Do thời thế cũng có, do thói quen lâu đời "sống lâu lên lão làn" cũng có, do những tác động bên ngoài, nghề nghiệp, tính khí... cũng có - Chúng ta nhiều khi lẫn lộn giữa cứu cánh và phương tiện, giữa tính chất và phương pháp.

Dù đã được un đúc lâu dài trong tổ chức, đôi khi chúng ta vẫn thấy lúng túng khi phải chọn lựa một giải pháp, quyết định một phương thức, áp dụng một biện pháp hay hoạch định một hướng đi.

Chúng ta bù đầu giải quyết việc sống còn trước mắt, những kế hoạch giai đoạn, luồng lách, tùy duyên... Chúng ta không có thì giờ nhìn lại "bản lai diện mục" để xác định vị trí, vai trò thực sự của Liên Ðoàn Trưởng một cách chính xác - quên đi, hoặc nhầm lẫn giữa mục đích, phương tiện - Nên nhớ, đối tượng chính của chúng ta là những con người, những con người cần phải được tôn trọng và có quyền được tôn trọng.

Có nhiều anh em, vì quá thương yêu đoàn sinh tha thiết với tổ chức và đóng vai trò "cha già" của GÐPT. Nhiều anh chị, có khi do thói quen nghề nghiệp, hoặc tác động xã hội đã hành xử chức vụ Liên Ðoàn Trưởng như một kẻ chỉ huy. Lãnh đạo GÐPT với tác phong của một nhà quân sự, một thủ trưởng hành chánh công quyền - Lạy Phật - chưa hành xử như một giám đốc công ty!

Từ đó, chúng ta biến công việc Liên Ðoàn Trưởng của chúng ta thành công việc điều khiển một hiệp hội, một cơ quan: có khi một ký nhi viện, đôi khi thành một lực lượng. Quan niệm sai lầm lớn nhất là xem GÐPT là một tổ chức "đoàn ngũ hóa" trẻ em Phật giáo mà quên đi mục đích chính của chúng ta là giáo dục, đối tượng, cứu cánh vẫn là các em.

Ðừng biến các em làm công cụ cho mình! Hãy nhìn lại chính mình - Nhìn lại "bản lai diện mục" của "Ông Liên Ðoàn Trưởng: Ông là ai?

Do đó: 
1. Người viết chỉ cố gắng khảo sát, nhận định vấn đề đặt căn bản ở nguyên lý hành xử nhiệm vụ Liên Ðoàn Trưởng - Những tư cách, nhiệm vụ (nặng về phần kỹ thuật) của một Liên Ðoàn Trưởng chúng ta đã có tài liệu hướng dẫn khá nhiều rồi. 
2. Người viết thử trình bày một vài nguyên lý, tính chất của công việc lãnh đạo (tư cách lãnh đạo - khả năng lãnh đạo) trong GÐPT, dựa trên những ưu tư trăn trở, những quan sát, những bàn luận với anh chị em Huynh Trưởng và kinh nghiệm ít oi của mình - đầy những sơ sót - như là một trao đổi, tâm sự, đầy tính chủ quan. 
3. Người viết không tham vọng tìm kiếm một chân dung Liên Ðoàn Trưởng lý tưởng - mà là một Liên Ðoàn Trưởng có thể có - được. 
4. Người viết cũng không có tham vọng lập một tham luận đầy đủ hoàn chỉnh mà chỉ là những cảm nghĩ chân thành dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm sinh hoạt sau mấy năm làm công tác "như là Liên-Ðoàn Trưởng" trong một hoàn cảnh tế nhị như những năm qua cũng như những sách vở hiếm hoi thu thập được. 
5. Những chương mục trong tham luận này có tính cách tượng trưng để dễ trình bày, dàn bài không được trong sáng, những ý tưởng có thể trùng lập trong các đề mục. Nhưng biết sao! Chúng ta bàn về một con người, mà con người lại bất khả phân chia - Vả lại chúng ta chỉ tâm tình thôi mà!

Nội dung tham luận có 3 đề mục lớn: 
• Liên Ðoàn Trưởng, anh là ai? (vai trò, vị trí) 
• Anh phải thế nào? (đức tính, khả năng) 
• Anh làm gì? (các vấn đề kỹ thuật, phương thức hoạt động)

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin