Bodhi Media

Loading

Xin một phút chánh niệm... ...

menu

Sự kiện truyền thông

Quê Cha
Thơ Pháp Hiền cư sỹ Đoản văn

Thơ Pháp Hiền cư sỹ

Bodhi Mind (Tâm Bồ Đề) || Bodhi Media    22/10/2019 09:10:16 pm

  Năm xưa Thầy Tuệ Sỹ viết Anh ôm giấc mộng đi hoang Biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em. Tuệ...

Hãy Làm Một Cuộc Cách Mạng Từ Bi Khảo luận

Hãy Làm Một Cuộc Cách Mạng Từ...

Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hoang Phong    22/10/2019 08:10:24 pm

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin